• Vi laver samarbejdsaftaler, som bygger på tillid

Samarbejder bygger på tillid

Unico har stor erfaring med at etablere samarbejdsaftaler med erhvervsvirksomheder. I samarbejdsaftalen aftales en gang for alle, hvorledes konditionerne skal være i det løbende samarbejde. Det betyder, at virksomhedens ledelse trygt kan overlade det videre forløb omkring levering af nye biler til en dialog mellem Unico og de af samarbejdspartnerens medarbejdere, som skal have skiftet bil.

Leasingkonditionerne er aftalt – bilfabrikater, leasingperiode, restværdi, leasingafgiften, service-aftaler, brændstofkort m.v. – og det betyder, at Unico kan koncentrere sig om at optimere betjeningen af den medarbejder, som skal have ny bil.

Unico interviewer medarbejderen i forhold til kørselsbehov, ønsker til fabrikat, farve, interiør og udstyr og sætter international søgning i gang og finder nogle alternativer. Medarbejderen vælger så sit nye køretøj, leasingaftale udarbejdes og fremsendes til underskrift hos arbejdsgiveren, der ved, at alle konditioner er indeholdt i aftalegrundlaget.